Apa Itu Mujaddid dalam Islam?

Pengenalan tentang Islam: Apa Itu Mujaddid dalam Islam? Islam adalah agama yang diikuti oleh jutaan penganut di seluruh dunia. Ajaran ini berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Al-Quran. Islam mendorong kehidupan yang adil, damai, dan harmonis dengan sesama manusia serta lingkungan sekitar.Dalam Islam, terdapat konsep tentang tokoh pembaharu agama yang … Read more