Fungsi Iman dalam Menghadapi Hari Kiamat

Pengenalan tentang Islam dan Makna Iman pada Hari Kiamat Islam merupakan agama yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Iman adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam dan memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan seorang muslim. Iman mencakup keyakinan penuh kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menerima Muhammad sebagai utusan-Nya, dan … Read more